Pozytywny wizerunek nauczyciela

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi specjalnie dla nauczycieli, którzy chcą znaleźć wspólny, pozytywny język ze swoimi uczniami i uczennicami. Tylko w ten sposób możemy się dowiedzieć, co gnębi naszych podopiecznych.

Wizerunek nauczyciela from Instytut_Edukacji_Pozytywnej