O Projekcie

Kompleksowy program wsparcia pozytywnych zmian opartych na wartościach w podejściu do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży to projekt Fundacji “Instytut Edukacji Pozytywnej”, który ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym istotne staje się wspieranie zdrowia i potencjału psychicznego dzieci i młodzieży, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego. Chcemy uświadomić osobom dorosłym mającym wpływ na rozwój dzieci i młodzieży, jak ważne jest kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne i rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Historia Projektu

Projekt powstał w wyniku ponad rocznych badań i obserwacji Fundacji, które jasno wykazały, że wychowanie i nastawienie psycho-emocjonalne odgrywają często dominującą rolę w procesie kształcenia uczniów i uczennic.

Główne założenia projektu

Ekspercka koncepcja

Przygotowana koncepcja “Pozytywna zmiana dzieje się już dziś” będzie miała charakter systemowy i uwzględniać będzie równolegle działania skierowane do nauczycieli, rodziców lub opiekunów oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Działania

Poprzez działania edukacyjne i promocyjne pokażemy dzieciom i młodzieży, w jaki sposób mogą dbać o siebie, będziemy pobudzać poczucie własnej wartości oraz pokazywać, jak pozytywna samoocena, szacunek dla innych może w pozytywny sposób wspierać rozwój zdrowej, szczęśliwej jednostki.

Kierunki zmian

Powstaną procedury dla szkół i placówek oświatowych “Kierunki pozytywnych zmian”, wspierających rozwój kompetencji psychicznych dzieci i młodzieży oraz radzenie sobie z zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, w tym z seksualizacją dzieci i młodzieży