Skrypt zajęć “Świat emocji”

Zajęcia dla uczniów i uczennic szkół podstawowych. Mają uświadomić dzieciom, jak wyrażać i dostrzegać przejawy różnych emocji - u siebie i u innych.

Emocja to doznanie psychiczne wywołane określonym bodźcem. Trwa przez jakiś czas (dłuższy lub krótszy). Czyjaś groźna mina wywołuje strach, widok bliskiej osoby – czułość, usłyszana informacja – złość, a miły zapach czy dźwięk powoduje doznanie przyjemności. Uczucie może dotyczyć fizjologii (jak głód, ból, ciepło), ale także psychiki. Jest to stan względnie stały; może ulegać zmianom, ale jest to rozłożone w czasie. Chwilowe emocje nie niszczą ani nie budują uczucia - chyba że bardzo często są odczuwane, wtedy utrwalone mogą zmienić stan uczuć. Choć popularnie mówi się o dobrych/pozytywnych i złych/negatywnych emocjach, tak naprawdę czy możesz powiedzieć, że złość, czy strach, czy smutek są same w sobie złe? Czy złe jest ich odczuwanie? Lepiej mówić o emocjach trudnych i przyjemnych. Czasem może się okazać, że uczucie radości będzie tak samo trudne w odczuwaniu, jak smutek czy strach. Potrafisz sobie wyobrazić taką sytuację?

Jakie emocje potrafisz nazwać?
Ile udało Ci się wypisać od razu?
Czy więcej jest emocji, które dla Ciebie są przyjemne czy trudne?

Sposoby wyrażania uczuć

Umiejętność rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji jest niezbędna w kontaktach z innymi ludźmi. Pozwala nam ocenić sytuację, w której się znaleźliśmy i adekwatnie na nią zareagować. Wraz z umiejętnością jasnego określania swoich potrzeb, pomaga nam być czytelnym i jasnym dla innych osób, a w sytuacjach konfliktowych jest pierwszym krokiem do podjęcia konstruktywnych działań.

Uczucia można wyrażać na kilka sposobów:

  1. Określenie albo nazwanie: czuję złość, jestem zakłopotany, czuję od ciebie ciepło, nie wiem, co powiedzieć, czuję się zaskoczony.
  2. Użycie porównań, metafory: czuję się przydeptany, czuję się stłamszony.
  3. Wypowiedzenie, do jakich działań skłaniają nas uczucia: Chciałbym cię przytulić, mam ochotę cię uderzyć, chciałbym stąd uciec.

Ćwiczenie

1. Kiedy znudzi cię rozmowa, jak zwykle wyrażasz to uczucie?

Używając słów


Bez słów


2. Kiedy przyjaciel rozgniewa cię, jak zwykle wyrażasz to uczucie?

Używając słów


Bez słów


3. Kiedy ktoś mówi albo robi coś, co rani twoje uczucia, jak zwykle to okazujesz?

Używając słów


Bez słów