Kadra Projektu

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy ekspertów różnych dziedzin. Chcieliśmy przez to zapewnić różnorodność podejść do tematu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz maksymalny profesjonalizm przygotowanych materiałów.

Małgorzata Nowicka

absolwentka Uniwersytetu Bostońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Specjalista ds. komunikacji społecznej, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Twórczyni jednego z pierwszych Szkolnych Ośrodków Doradztwa Zawodowego w Polsce. Nauczyciel psychologii, przedsiębiorczości i kultury w placówkach edukacyjnych. Zajmuje się wdrożeniami autorskich programów dla uczniów zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodzin i otoczenia. Tworzyła i koordynowała projekty partnerskie jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz edukacji.

Aleksandra Wzorek

Prawniczka i doświadczona trenerka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu “Liderzy Edukacji” Uniwersytetu Harvarda. Twórczyni warsztatów rozwoju kompetencji emocjonalnych: Laboratorium talentów, Empatia w edukacji, Moja własna ścieżka, Tworzyła programy nauczania przedsiębiorczości: Startup Days for Youth, Startup Days for Kids. W tym i zeszłym roku przeprowadziła ponad 200 godzin warsztatowych z dziećmi i młodzieżą oraz ponad 30 godzin sesji indywidualnego doradztwa zawodowo-rozwojowego.

Anna Kalinowska

Ekspert współczesnych trendów kulturowych. Od 3 lat pracuje w obszarze promocji i wizerunku lokalnych przedsięwzięć. Współtworzyła pierwszą na rynku agencję lokalnej promocji LokaLOVE. Buduje strategie promocyjno-marketingowe, szkoli, prowadzi warsztaty i realizuje kampanie społeczne i wydarzenia. Pracowała m. in. dla: Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, Radia Złote Przeboje, Fundacji Obserwatorium, Uniwersytetu SWPS, Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej, Ośrodka KARTA.

dr Grzegorz D. Stunża

Doktor, adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki UG. Pedagog w zakresie mediów i badacz kultury cyfrowej. Prowadzi blog www.edukatormedialny.pl. Członek zespołu projektów „Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych” i „Cyfrowa przyszłość”. Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i Narodowym Instytutem Audiowizualnym

Renata Szewczyk-Rutkowska

Specjalista terapii uzależnień, pedagog. Absolwentka APS Wydziału Pedagogiki Specjalnej i Resocjalizacji, mgr pedagogiki. Trener umiejętności psychospołecznych - trening zastępowania agresji, specjalista terapii uzależnień, terapii krótkoterminowej TSR oraz treningu komunikacji interpersonalnej, edukator HIV/AIDS. Autorka licznych programów terapeutycznych oraz treningowo – szkoleniowych. Praktyk w obszarze psychoterapii, grup terapeutycznych oraz warsztatów, treningów i szkoleń. Pracuje pod stałą superwizją.

Iwona Wolańczyk-Nowicka

Doradca zawodowy, nauczycielka szkolna z wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Realizuje autorskie projekty wychowawcze i prowadzi indywidualne wsparcie wychowawcze dla rodziców i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuje aspekty edukacyjne w połączeniu z pracą twórczą i podnoszeniem kreatywności. Prowadzi indywidualne wsparcie dla uczniów z problemami w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami edukacyjnymi oraz problemami społecznymi.

Oxana Povshednaya

Teolog, Rosjanka polskiego pochodzenia, od 8 lat mieszka, studiuje i pracuje w Warszawie. Ukończyła wydział historyczny Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego (2004, Krasnodar, Rosja) i Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum (2014). Jako młody naukowiec interesuje się historią codzienności i teologią jutra. Poprzez swoje badania interdyscyplinarne chce nie tylko konceptualizować rzeczywistość, ale wzmacniać nadzieję ludzi i inspirować ich do działania, do zmiany świata na lepszy i bardziej ludzki.

Zuzanna Sentkowska

Mgr Społecznej Psychologii Klinicznej, ukończonej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując z młodzieżą w Ośrodku Terapeutycznym Monar- Marianówek, prowadząc liczne projekty edukacyjne dla osób młodych w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości, przeprowadzając programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych we współpracy z Polską Akademią Oświaty.

Joannna Stasińska

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej, ukończyła również dodatkowo historię, wiedzę o społeczeństwie oraz europeistykę. W okresie studiów aktywnie pracowała w zakresie szeroko pojętej pomocy na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym. Stale się dokształca, aby móc nadążyć za dzisiejszym światem i pomagać młodym ludziom z godnością wkraczać w dorosłość. Prowadzi szkolenia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli.