Myślę pozytywnie...

materiały dla rodziców i nauczycieli

Skorzystaj

Myślę pozytywnie … czyli jak?

Czy naprawdę myślenie pozytywne jest takie trudne? Czy stawianie sobie takiego wyzwania jest szalonym pomysłem? W codzienności stoją przed nami wielkie i małe wyzwania, przeszkody, które trzeba jakoś pokonać, sukcesy które chcemy osiągać. Nie jest dziwne, że dzieci i młodzież są zagubione, przytłoczone zalewem informacji, “propagandą sukcesu”, brakiem poczucia realnych relacji. Tutaj znajdziecie drogowskazy, jak sobie poradzić z wyzwaniami, jakie są przed nami jako dorosłymi (rodzicami i nauczycielami), jak i naszymi wychowankami, uczniami i uczennicami.

Na portalu myslepozytywnie.pl znajdziecie materiały do prowadzenia zajęć wychowawczych powiązanych z profilaktyką zdrowia psychicznego. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mogą skorzystać ze szkolenia e-learningowego dającego narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nie będziemy przynudzać, ale inspirować do zmian w Nowym Roku. Pozytywnych zmian!

Myślę pozytywnie? Tak!

Więcej o projekcie

Główne założenia projektu

Ekspercka koncepcja

Przygotowana koncepcja “Pozytywna zmiana dzieje się już dziś” będzie miała charakter systemowy i uwzględniać będzie równolegle działania skierowane do nauczycieli, rodziców lub opiekunów oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

Działania

Poprzez działania edukacyjne i promocyjne pokażemy dzieciom i młodzieży, w jaki sposób mogą dbać o siebie, będziemy pobudzać poczucie własnej wartości oraz pokazywać, jak pozytywna samoocena, szacunek dla innych może w pozytywny sposób wspierać rozwój zdrowej, szczęśliwej jednostki.

Kierunki zmian

Powstaną procedury dla szkół i placówek oświatowych “Kierunki pozytywnych zmian”, wspierających rozwój kompetencji psychicznych dzieci i młodzieży oraz radzenie sobie z zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, w tym z seksualizacją dzieci i młodzieży